ABUIABACGAAg8cu78wUoqNaPvgUw4AY4tgM
Cơ hội việc làm:
Chức vụ: Quản lý bán hàng kỹ thuật
số lượng: 2
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học Công nghệ thực phẩm, Hóa chất thực phẩm, Công nghệ sinh học
–  Có kinh nghiệm bán nguyên liệu thực phẩm, phụ gia
Phúc lợi
– Phí ăn trưa và phúc lợi khác cạnh tranh
– Bảo hiểm
– Đào tạo ở nước ngoài
Khu vực: Việt Nam
Vui lòng liên hệ email: rosa@shineroad.com
ĐT: 028 36364220